DASK’ın teknik ve işletim süreçlerinin yönetimi, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca 5 yıllık dönemlerle yürütülür.

DASK’ın gözetim ve denetiminden sorumlu T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile 2005 yılında yapılan ve 2010-2015 yıllarında yenilenen sözleşmeler ile teknik ve işletme yönetimi halen “Teknik İşletici” sıfatıyla Eureko Sigorta A.Ş. sorumluluğundadır..

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması